Word Fellowship Church

132 W. Sorensen Ave.

Appleton, MN  56208

wordfellowship@mediacombb.net

Our Location